Hizmetlerimiz


PAZAR ARAŞTIRMASI


Pazar Potansiyeli Analizi

Pazara Hazırlık Çalışmaları


Pazar araştırmasında doğru soruları, doğru kişilere sormak çok önemli. Birleşik Krallık pazarına girmeden önce, pazar, müşteri ve rakipler hakkında bilgi toplama ve değerlendirme sürecini gerçekleştiriyoruz. Pazar analizini güncel takip ediyor, ihtiyaçları belirliyor ve bu ihtiyaçların geçici veya kalıcı olup olmadığını en iyi şekilde değerlendiriyoruz.


İŞ GELİŞTİRME


Uçtan Uca Satış ve Pazarlama YönetimiM&A


Organik Büyüme

Şirketin karını yeni varlıklara yatırarak verimliliği arttırarak büyütme

İnorganik Büyüme

Başka bir şirket satın alarak veya bir şirketle birleşerek gerçekleştirilen büyüme

Şirket satın alımlarında alıcı adına müzakerelerin ve süreçlerin yönetimi
Hedef şirket değerlendirmesi ve analizi
M&A işlem yapılandırması
Şirket devirlerinde, devreden hissedarlar adına müzakerelerin ve süreçlerin yönetimi
İşleme dair şirket incelemesi (due diligence) yapılması (finansal, vergi, mevzuat, hukuk, patent, bilgi teknolojileri vb.)
Şirket değerleme hizmetleri
Yeni yatırım fizibilite analizi
Satın alım borç finansmanı sürecinin bankalar nezdinde koordinasyonu/yönetimi

LOKALLEŞTİRME HİZMETLERİ


Vergi ve Hukuk HizmetleriŞirketinizin kuruluşundan itibaren bütün hukuki süreçleri, sözleşmeleri, ihtilafları, şirketinizin/ şirketlerinizin hukuki yapıları veya yeni oluşumları ile ilgili alternatifler ve çözüm süreçleri, vergi ve idari uygulamaları, hukuki anlamda kurumsallaşma ve aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, fikri ve sınai mülkiyet konusunda aradığınız cevaplar ile Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreçleri size çok karmaşık gibi göründüğünde, biz en doğru cevaplarla sorununuz ve uyuşmazlıklar arasında doğru ve çözüm odaklı bir köprü kurmak için yanınızdayız.

Hukuk Danışmanlığı ve Hukuki Süreç Yönetimi• Şirketler ve Ticaret Hukuku Danışmanlığı
• Şirket , İrtibat Bürosu, Şube , Dernek , Vakıf Kuruluşları Danışmanlığı
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Danışmanlığı Yönetimi
• Sözleşmeler Hukuku Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi
• Proje İşleri Süreç Yönetimi
• İş Hukuku Danışmanlığı
• Şirket Birleşme, Bölünme, Devralma ve Satın Alma Süreçleri
• Uluslararası Sözleşmeler Alanında Etkin Hukuk Danışmanlığı ve Yönetimi
• Vergi ve İdare Hukuku Danışmanlığı
• Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaşma Danışmanlığı
• Önleyici Hukuk Danışmanlığı
• Hukuki İhtilafların Yönetimi ve Danışmanlık
• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
• Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyumluluk ve Danışmanlığı

TEŞVİKLER


İngiltere'den Teşvikler


Türkiye'den Teşvikler